March 15, 2020

เรื่องดีtell - EP00: ใครอยากฟังข่าวดีเชิญทางนี้

แนะนำรายการใหม่จากช่อง #เอาดีเข้าตัว ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม แต่เพิ่มเติมด้วย co-host ผู้ประกาศข่าวอย่าง โมไนย เย็นบุตร ที่จะชวนคุณมาเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยข่าวดีๆ 

ผู้ดำเนินรายการ: ชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ และ โนไนย เย็นบุตร
sound engineer: Watsapol Piansattayanon
ภาพประกอบ: sarita rimrujira

More episodes

Load more