April 25, 2019

EP00 - คุณเป็นคนเอาดีเข้าตัวรึเปล่า

ตอนแรกที่ไม่ใช่ตอนแรก กับเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมการเอาดีเข้าตัวจึงไม่ใช่เรื่องผิด และที่มาของรายการ"เอาดีเข้าตัว"

More episodes

Load more