January 9, 2020

EP109 - ได้ดีเพราะความ run ทด

เรื่องราวที่น่าภูมิใจในชีวิตที่สุดแสน run ทดของนักวิ่งลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เจ้าของสองเหรียญทองซีเกมส์ 2019 ที่ Philippine 

เรื่องและเล่าโดย Chatchawan Sangpreedeekorn

เสียงประกอบโดย Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more