January 21, 2020

EP114 - ต้องแพ้จึงจะชนะ

เพราะบางครั้งความพ่ายแพ้ ก็นำมาสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ พบเรื่องราวของหลากหลายผู้แพ้ที่จบเรื่องราวด้วยเส้นทางสู่ชัยชนะ

เรื่องและเล่าโดย Chatchawan Sangpreedeekorn เสียงประกอบโดย Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more