February 4, 2020

EP120 - เรื่องเล่าจากฟาโร

เรื่องราวการค้นพบจากการออกเดินทางไปสู่ประเทศเล็กๆใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีชื่อว่า "หมู่เกาะฟาโร"

เรื่องและเล่าโดย Chatchawan Sangpreedeekorn เสียงประกอบโดย Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more