February 20, 2020

EP127 - เรื่องของมดคันใจ (2)

ตอนที่สองของเรื่องราวของเหล่ามดสายพันธุ์ต่างๆ ที่คอยกวนจิตกวนใจ จนเราอยู่ไม่สุข พร้อมวิธีในการรับมือกับมดเหล่านี้

เรื่องและเล่าโดย Chatchawan Sangpreedeekorn เสียงประกอบโดย Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more