February 23, 2020

EP128 - เรื่อง Leg ไม่ใช่เรื่องใหญ่

เรื่องราวของโจวต้ากวน เด็กชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจนต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้าง แต่กลับไม่เคยสูญเสียความสุขในการใช้ชีวิต

More episodes

Load more