February 25, 2020

EP129 - เรื่องของไวรัส

ทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโรคไวรัสใกล้ตัวที่มีพาหะมาจากยุงลาย ที่อยากเอามาแชร์เผื่อทุกคนจะได้ระวังตัวกันได้ง่ายขึ้น

More episodes

Load more