March 3, 2020

Ep132 - เมื่อชีวิตจนตรอก

จะทำยังไงถ้าวันนึงชีวิตของเราไร้ทางไป พบการต่อสู้ของชายชราที่ครั้งนึงเกือบกลายเป็นคนไร้บ้าน ก่อนที่จะได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในบุคคลทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน

More episodes

Load more