March 22, 2020

EP140 - วันนี้เราตื่นมาเพื่ออะไร

เคยมีวันไหนมั้ยที่ตื่นขึ้นมาแล้วเกิดคำถามขึ้นในหัวว่าเราตื่นขึ้นมาหรือมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ถ้ายังไม่แน่ใจในคำตอบ ลองฟัง episode นี้กันดู

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

 

More episodes

Load more