March 29, 2020

EP143 - ลำบากก่อนค่อยสบาย

อีกหนึ่งเรื่องราวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปได้ กับเรื่องราวของอดีตพนักงานบริษัทที่วันนึงได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศารษฐกิจก่อนจะผันตัวมาเป็นเจ้าของกิจการ

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more