April 23, 2020

EP154 - เคล็ดลับยามกักตัว

เคล็ดลับจากห้าผู้เชี่ยวชาญการกักขังตัวเอง ที่ฟังแล้วคุณจะต้องเผลอร้องว่า "กักขังฉันเถิดกักขังไป"

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more