May 5, 2020

EP159 - เกือบแพ้หรือเกือบชนะสุขกว่ากัน

จริงมั้ยที่การเฉลิมฉลองเป็นเรื่องของผู้ชนะเท่านั้น แล้วถ้าเราไม่ชนะล่ะ...จะฉลองได้มั้ย

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more