May 12, 2020

EP162 - เตี้ยมช. เกษตรมข. และเรื่องหมาๆ

ไว้อาลัยกับการจากไปของเตี้ยมช. ข่าวเกษตรมข. และกระเทยตีหมา กับเรื่องราวที่มาของความรักความผูกพันธ์ว่าทำไมคนกับสัตว์ถึงรักกันได้

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more