May 19, 2020

EP165 - เมื่อจิตอิจฉา

เชื่อมั้ยว่ายิ่งสนิทยิ่งอิจฉา พบ EP ที่ว่าด้วยความอิจฉา พร้อมเคล็ดลับว่าถ้าเราหยุดอิจฉาไม่ไหว ทำยังไงถึงจะอิจฉาให้ได้ดี

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more