June 11, 2019

EP19-เบื่อมั้ยกับการถูกปฏิเสธ

 อย่าปล่อยให้ความผิดหวังในอดีตกลายเป็น "ความกลัว"ที่จะถูกปฏิเสธ และหยุดไม่ให้คุณเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ พบเรื่องราวที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นเรื่องเคยชิน กับชายที่ถูกปฏิเสธมามากกว่า 100 ครั้ง ใน 100 วัน

More episodes

Load more