June 23, 2019

Ep24 - ชายผู้เปลี่ยนเรื่อง(ดู)ถูกให้เป็นผิด

พบกับชายผู้ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าคำสบประมาทที่เค้าได้รับนั้นเป็นเรื่องผิด และความมุ่งมั่นที่จะเป็น The Best ทั้งในและนอกนามฟุตบอลของ CR7

More episodes

Load more