July 2, 2019

EP28 - ดวงตาเป็นหน้าต่างแห่งความหวัง

ถ้าเราไม่สิ้นหวัง ชีวิตเราก็จะไม่สิ้นหวัง กับเรื่องราวของเชลยชาวยิวที่รอดชีวิตมาได้เพราะเชื่อว่าชีวิตยังมีหวัง

More episodes

Load more