July 7, 2019

EP30-ชายผู้ออกหาเสียง(ชื่นชม)

ถ้าการเป็นตัวประกอบถูกมองว่าไม่สำคัญ คนทำเสียงประกอบก็คงจะแทบไร้ตัวตน...พบแนวคิดในการดำรงชีวิตให้มีตัวตน ของชายหนุ่มผู้อยู่เบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์ ที่ครั้งหนึ่งเกือบเสียตัวตนและอาชีพไปเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจ

More episodes

Load more