July 11, 2019

EP32-จะเป็นยังไงถ้าอะไรๆไม่เหมือนเดิม

เรื่องราวของผู้หญิงที่พยายามต่อสู้กับโรคร้าย เพื่อมาพบว่าโลกหลังการรักษานั้นโหดร้ายกว่ามะเร็งที่เธอเป็น

More episodes

Load more