October 21, 2021

EP361 - โกรธยังไงให้ใคร ๆ รัก

ใครว่าเราไม่ควรโกรธลองฟังอีพีนี้ อีพีที่จะมาชวนให้คุณโกรธ...แบบถูกวิธี แถมยังไม่ทำให้คนที่คุณโกรธรู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจคุณ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App