May 15, 2022

EP.412 - คังคุไบ

เรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงและโสเภณีชาวอินเดียที่ถูกกดขี่และเหยียบย่ำศักดิ์ศรี ให้มีสิทธิที่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App