August 6, 2019

EP43 - ทำไมเราติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค

เราอาจรู้ว่าเราติด แต่เราอาจไม่รู้ว่าทำไมเราถึงติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค พบคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสาเหตุของสิ่งเสพย์ติดในยุคดิจิตัล

More episodes

Load more