August 12, 2019

EP45 - ฝันไปเถอะ

เรื่องราวของสาวเกาหลีที่ใช้ความฝันเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชีวิตเดินทางจากพลเมืองชั้นสองสู่ว่าที่นักการเมืองของประเทศอเมริกา

More episodes

Load more