September 8, 2019

EP56 - ชีวิตที่ด่างพร้อย

เรื่องของผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งพุ่งแรง ที่วันนึงต้องพบความด่างพร้อยบนใบหน้าจนเกือบทำลายอาชีพและตัวตนของเค้า

More episodes

Load more