October 18, 2019

EP72 - ไม่พร้อมบอกพร้อม (re-publish)

เพราะเราอาจไม่มีวันพร้อมถ้ามัวแต่รอให้พร้อม พบเรื่องราวการเริ่มต้นเมื่อไม่พร้อมของสตาร์ทอัพระดับ unicorn อย่าง REFIN ที่วันนี้พร้อมแล้วสำหรับความสำเร็จ

More episodes

Load more