October 17, 2019

EP73 - ความสำเร็จที่ไม่ได้มาพร้อมความสุข

ชีวิตจริงของครูพี่แนน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชื่อดังที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่กลับพบว่าทั้งหมดที่มำมานั้นไม่ได้ทำให้เกิดความสุขในชีวิต

More episodes

Load more