November 12, 2019

EP84 - คนอื่นตัดสินเราจากหน้าตาจริงมั้ย

คำสอนที่ว่า "อย่าตัดสินคนจากภายนอก" จะเป็นไปได้จริงมั้ย หาความจริงที่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ใน EP นี้

More episodes

Load more