November 17, 2019

EP86 - อ่อนแอเพื่อเข้มแข็งกว่าเดิม

เมื่อชายที่รักการปียเขาเป็นชีวิตจิตใจถูกหิมะกัดกินกล้ามเนื้อเกือบครึ่งของร่างกาย เหลือไว้แค่กล้ามเนื้อหัวใจที่กลับเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม

More episodes

Load more