December 8, 2019

EP95 - ข้อคิดรับลมหนาว

ถ้าอากาศหนาวทำให้คุณเริ่มขี้เกียจ...ลองฟังเรื่องราวของประเทศที่ต้องอยู่กับความหนาวไม่น้อยกว่าปีละ 6 เดือน ว่าเค้าต่อสู้กับสภาพอากาศที่เลวร้ายรวมถึงความขี้เกียจได้ยังไง

More episodes

Load more