December 17, 2019

EP99 - คนเมืองไหนอายุยืนที่สุดในโลก

รู้จักกับ "เทโลเมีย" ความลับของสุขภาพดี สุขภาพยืนยาวที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของมนุษย์ และเคล็ดลับในการดูแลเทโลเมียของชาวเมืองที่ได้ชื่อว่าอายุยืนยาวที่สุดในโลก

More episodes

Load more